Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Historia

Historia jednostki


Straż pożarna rozpoczęła w Pakosławiu działalność prawdopodobnie w 1912 roku. Taka data zapisana jest na pierwszej ręcznej sikawce. Była to wówczas straż obowiązkowa. Natomaiast Ochotnicza Straż Pożarna zawiązała się w Pakosławiu w dniu 7 marca 1935 roku. Odbyło sie wtedy zebranie mieszkańców, na którym dokonano wyboru pierwszego zarządu OSP. Inicjatorem powołania OSP w Pakosławiu był pułkownik pożarnictwa-Władysław Pilawski. Pierwszym prezesem zarzšdu OSP wybrano Franciszka Żmudę-sołtysa wsi Pakosław, a funkcję naczelnika powierzono Hipolitowi Krzyżosiakowi.


Na magazyn skromnego sprzętu wykorzystano tzw.koszary i służyły one jako remiza do 1971 roku. W początkowym okresie panował w OSP entuzjazm i z dużym zaangażowaniem przeprowadzono szkolenia.


Nic też dziwnego, że jeszcze w tym samym 1935 roku, w czasie zawodów pożarniczych w Chojnie, pakosławska OSP zajęła drugie miejsce. W 1945 roku Michał Żmuda wznowił działalnoœc OSP i był prezesem do 1951 roku, czyli do śœmierci. Naczelnikiem do 1947 roku był Jan Murlewski, a przejął po nim funkcję Sylwester Hoffmann. W dniu 13 wrzeœnia 1950 roku OSP uroczyœcie obchodziła 15-lecie swojego powstania.


W roku 1952 działalnoœć zarządu została rozwiązana i powołano w jego miejsce Komendę OSP. Komendantem został druh Sylwester Izydorczak i pełnił tę funkcję do lutego 1953 roku, po czym komendatem został Hieronim KuŸnia. Po rozwiązaniu komendy w 1956 roku, ponownie powstały zarządy OSP i w Pakosławiu na czele zarządu stanął Florian Wachowiak. Pełnił on tę funkcję do 28 kwietnia 1961 roku i ponownie w latach 1966-1968. Prezesem zarzšdu od 1962-1964 był Tadeusz Szczepański. Z kolei do 1974 roku funkcję prezesa pełnił sołtys- Władysław Szponik. Zmiany następowały w dalszym ciągu. W roku 1975 prezesem został Józef Kaczamarek i pełnił tę funkcję do 25 listopada 1982 roku, potem Jan Hoffmann- do czerwca 1985 roku a następnie Marian Szponik.


W roku 1960 uroczyœcie obchodzono w Pakosławiu 25-lecie powstania OSP. Z okazji tego jubileuszu otrzymano samochód Bedford, który służył jednostce do 1971 roku.Powstała też w tym okresie młodzieżowa drużyna pożarnicza. Z drużyny tej wywodzili sie póŸniejsi działacze. Warto tu dodać, że przed jubileuszem 25-lecia podjęto budowę dwóch zbiorników wodnych przeciwpożarowych na sumę 100 tysiecy złotych.


Najbujnieszy rozwój pakosławskiej OSP przypadł na lata 1965-1969. Z inicjatywy Hieronima KuŸni zawišzał sie w 1969 roku Komitet Budowy Domu Strażaka. Na czele Komitetu stanšł właœnie Hieronim KuŸnia. W skład Komitetu weszli także: Władysław Szponik, Bronisław Sierpowski, Stanisław Szkudlarek, Czesław Wachowiak, Florian Wachowiak, Leon Szponik. Prace budowlane rozpoczęto 24 paŸdziernika 1969 roku, a przekazanie Domu Strażaka nastšpiło 16 maja 1971 roku. W budowie pomagali członkowie OSP, społeczeństwo oraz różne instytucje. Jednostka wojskowa wypożyczyła dŸwig a Cukrownia z Miejskiej Górki taœmocišg. Dużo pomógł przewodniczšcy Gromadzkiej Rady Narodowej- Ignacy Naskręt.


Dużym wydarzeniem OSP Pakosław, było jej 40-lecie. Społeczeństwo Pakosławia oraz miejscowe organizacje- w dowód uznania- ufundowały sztandar, który został wręczony jednostce w dniu 7 wrzeœniua 1975 roku. Na sztandarze zamieszczone sš symbole strażackie(toporki i hełm) oraz napis Ochotnicza Straż Pożarna 1935-1975. Po przecienej stronie widnieje orzeł pistowski oraz napis: W służbie ukochanej Ojczyzny. W tym też czasie otrzymano z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Rawiczu- wóz bojowy. Pakosławska jednostka od 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaœniczego. Jednostka posiada dwa samochody, w tym ratowniczo-gaœniczy (Star 266) i jeden samochód lekki ratownictwa drogowego.


ródło:"Pakosław bliski i nieznany" Stasnisław Jędraœ, Pakosław 1990; "Gmina Pakosław-zielona kraina nad Orlš" Stanisław Jędraœ, Leszno 2006

Strona główna